Lær å spille badminton idag

Sponsor

ok-logo-white.png
Northern Lights

Medlemmer / Members!

 

Regjeringen la 13. desember frem nye tiltak og restriksjoner for å endre den økende smitten i Norge.
 

I tråd med regjeringens anbefalinger vil vi kansellere treningene for voksne over 20 år inntil ny beskjed blir gitt.

 

Treningen for barn og unge (grunnskolealder) vil foregå som normalt, men vi har en begrensning på inntil 20 personer. Trenere kommer i tillegg. Dersom kohorten kommer fra samme skole kan den være større. Organisert trening for unge, som er ferdig med ungdomsskolen, kan gjennomføres i grupper på inntil 20 personer og så lenge man kan holde 1 meters avstand i aktiviteten. Siste trening i 2021 blir tirsdag 21. desember.

 

Mvh

Stavanger Badmintonklubb

 

----------------

On 13 December, the government introduced new measures and restrictions to change the growing number of infections in Norway.

In line with the government's recommendations, we will cancel the training for adults over the age of 20 until further notice.

The training for children and young people "grunnskolealder" will take place as normal, but we have a limit of up to 20 people. Coaches come in addition. If the cohort comes from the same school, it may be larger. Organized training for young people, who have finished "ungdomsskolen", can be carried out in groups of up to 20 people and as long as you can keep a distance of 1 meter in the activity. The last training in 2021 will be Tuesday 21 December.

 

Regards,

Stavanger Badmintonklubb

Juleavslutningen er kansellert / Christmas party is cancelled

Uten navn.jpg

Treningstidene for sesong 2021/2022 er oppdatert i kalenderen ovenfor, eller se fanen "KALENDER".

Training schedule updated for new season 2021/2022.  See calender above or look for tab "
KALENDER".


 

Online Shopping
1000takk.png
Medlemsinfo februar 2021.png

Stavanger Badmintonklubb

Stiftet 13.mars.1947.

 

 

Klubben har 125 medlemmer i et aldersspenn fra 8 år til over 70 år

 

Vi har utdannede trenere og dommere.  Arrangør av turneringer.

 

Vår visjon: Badminton for alle!

Strening av racket

Flere klubbmedlemmer strenger racketer.

Utstyrsbehov

Racket, innendørs-sko og fjær- eller plastball

Profil

Vår visjon, våre verdier, mål og handlingsplan

Turnering

Påmelding til turnering

TA KONTAKT

Vi ønsker å høre fra deg

Find us on Facebook