top of page

Stavanger Badmintonklubb bruker medlemssystemet til Norges Idrettsforbund (NIF).

 

I Min idrett har medlemmene sin egen personlige portal der de kan administrere sin idrettshverdag

  • Betale kontingenter, avgifter og lisenser

  • Laste ned medlemskort og lisenskort

  • Holde oversikt over hele familiens aktiviteter

  • Tilgang til egen mobilapp for Android og iOS

Logg inn, eller først lag ny bruker hvis du eller familien din ikke er registrert fra før av.  

Velg "Min profil" og oppdater denne, deretter velger du "Medlemsskap" og klikk på "Finn ny klubb".  

Søk etter: Stavanger Badminton Klubb.

Søknad blir da sendt til klubben som behandler og godkjenner denne. Når fra og med dato oppdateres i Min idrett så er søknaden godkjent og medlemsskapet registrert.  Dette tar normalt en uke.

Les brukerveiledning på Min idrett for flere detaljer og personvernerklæring.

English!

Stavanger Badmintonklub uses the membership system from Norges Idrettsforbund (NIF).

 

In Min idrett, the members have their own personal portal where they can manage their sports day

  • Paying quotas, fees and licenses

  • Download membership card and license card

  • Keep track of the whole family's activities

  • Access to own mobile app for Android and iOS

 

If you or your family are not registered before, log in to the first team new user.

 

Select "My profile" and update it, then select "Membership" and click "Find new club".

Search for: Stavanger Badminton Klubb.

 

The application is then sent to the club that processes and approves this.  As from date updated in Min idrett, the application is approved and the membership registered.  This operation normally takes a week.

 

Read the User Guide on Min idrett for more details and privacy statement.

bottom of page