top of page

BLI MEDLEM​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

For å bli medlem:

      > vi tillater 1 trening gratis prøvespilling før medlemskontigent må betales.

      > Se side for Medlemsregistrering


Se også side Medlemskontigent for hva det koster å være medlem og hva denne dekker.

Barn mellom 8 og 11 år må ha med seg en voksen på treningene.

Prøvetrening barn/ungdom mellom 8-18 år

  • Hetlandshallen og Storhaug idrettshall - mandag / tirsdag - trening for nybegynnere

Prøvetrening over 18 år

  • Jåttåhallen tirsdag / torsdag - trening for studenter og voksne

  • Storhaug idrettshall - fredag - fritt spill for alle

To become a member:

> we allow 1 training free trial before the membership fee must be paid.

> See page for "Medlemsregistrering" (Member Registration).

 

See also page "Medlemskontigent" for Membership fee for what it costs to be a member and what this covers.

Children between the ages of 8 and 11 must bring an adult with them to the training sessions.

 

Trial training children / youth between 8-18 years

Hetlandshallen and Storhaug idrettshall - Mondays / Tuesdays - training for beginners

 

Trial training over 18 years

Jåttåhallen Tuesday / Thursday - training for students and adults

Storhaug idrettshall - Friday - free play for everyone

bottom of page