top of page

BLI MEDLEM​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

For å bli medlem:

      > vi tillater 2 trening gratis prøvespilling før medlemskontigent må betales.

      > Se side for Medlemsregistrering


Se også side Medlemskontigent for hva det koster å være medlem og hva denne dekker.

Barn mellom 8 og 11 år må ha med seg en voksen på treningene.

To become a member:

> we allow 2 training free trial before the membership fee must be paid.

> See page for "Medlemsregistrering" (Member Registration).

 

See also page "Medlemskontigent" for Membership fee for what it costs to be a member and what this covers.

Children between the ages of 8 and 11 must bring an adult with them to the training sessions.

 

bottom of page