top of page

STRENGING AV RACKET.

Det er flere i klubben som strenger badminton racket, men også utstyrsleverandørene.

Ta kontakt med trenere for å få vite hvem som til enhver tid strenger racketer.

bottom of page