top of page

MEDLEMSAVGIFT

 

Medlemsavgift for enkeltmedlem januar – desember Kr 2300,- * (august - desember Kr 1300,-)

Maks totale medlemsavgifter for en familie er kr 4 000,- pr år. (august - desember Kr 2000,-)

Når du er innmeldt vil det bli sendt en Epost til deg. Følg instruksjonene på denne.

 

Betaling gjøres via https://minidrett.nif.no.  Følg detaljene for innlogging og gjør betaling via denne. Husk også å skrive ut medlemskortet som tas med på treningene.

Eksempel på total avgift for et år for

  • et enkelt medlemsskap maks Kr 2.300,-

  • en familie (to medlemmer eller mer) maks Kr 4.000,- pr år.

Støttemedlem: Kr 175,- pr år.

MEMBERSHIP FEES

 


Membership fee:

 

Training fee for January - December Kr 2300.- * (August - December NOK 1.300,-)

 

Max total membership fees for a family is NOK 4,000.- per year. (August - December NOK 2000,-)

 

When you are registered, a notice will be sent to your Email Address and please follow the instructions.

 

Payment is made via https://minidrett.nif.no. Follow the details of login and make payment via this. Also, remember to print the membership card and bring that with you at the training.

Example total for a year for

  • One single membership max NOK 2.300,- per year.

  • Family (two membership or more) max NOK 4.000,- per year.

Support member (Støttemedlem) per year: Kr 175,-

bottom of page