MEDLEMSKONTIGENT OG TRENINGSAVGIFT.

 

Medlemskontingent:

  • Kr 300,- fra 01/01-31/12 for enkelt medlem.

  • Kr 600,- fra 01/01-31/12 for familie. (Totalt for hele familien)

 

Treningsavgift for Januar – Juni          Kr 1000,- *

Treningsavgift for Juli – Desember      Kr 1000,- *

 

*    Treningsavgift dekker trening og startkontingent på turneringer.

                       

Maks totale avgifter (Medlemskontingent + treningsavgift) for en familie er kr 4 000,- pr år.

Når du er innmeldt vil det bli sendt en Epost til deg. Følg instruksjonene på denne.

 

Betaling gjøres via https://minidrett.nif.no.  Følg detaljene for innlogging og gjør betaling via denne. Husk også å skrive ut medlemskortet som tas med på treningene.

Eksempel på total avgift for et år for

  • et enkelt medlemsskap maks Kr 2.300,-

  • en familie (to medlemmer eller mer) maks Kr 4.000,- pr år.

Støttemedlem: Kr 175,- pr år.

MEMBERSHIP AND TRAINING FEES.

 


Membership fee:

  • NOK 300.- from 01/01-31/12 for single membership.

  • NOK 600,- from 01/01-31/12 for family.
     

 

Training fee for January - June Kr 1000.- *

Training fee for July - December Kr 1000.- *

 

* Exercise fee covers training and starting fee on tournaments.

 

Max total fees (Membership fee + training fee) for a family is NOK 4,000.- Per year.

 

When you are registered, a notice will be sent to your Email Address and please follow the instructions.

 

Payment is made via https://minidrett.nif.no. Follow the details of login and make payment via this. Also, remember to print the membership card and bring that with you at the training.

Example total for a year for

  • One single membership max NOK 2.300,- Per year.

  • Family (two membership or more) max NOK 4.000,- Per year.

Support member (Støttemedlem) Per year: Kr 175,-