MEDLEMSKONTIGENT OG TRENINGSAVGIFT.

 

Medlemskontingent                             Kr   300,- fra 01/01-31/12.

 

Treningsavgift for Januar – Juni          Kr 1000,- *

Treningsavgift for Juli – Desember      Kr 1000,- *

 

*    Treningsavgift dekker trening og startkontingent på turneringer.

                       

Er det flere enn 1 i familien som er medlem, reduseres treningsavgiften for de øvrige med 25%. Maks totale avgifter for en familie er kr 4 000,-.

Når du er innmeldt vil det bli sendt en Epost til deg. Følg instruksjonene på denne.

 

Betaling gjøres via https://minidrett.nif.no.  Følg detaljene for innlogging og gjør betaling via denne. Husk også å skrive ut medlemskortet som tas med på treningene.

MEMBERSHIP AND TRAINING FEES.

 


Membership fee NOK 300.- from 01/01/-31/12.
 

 

Training fee for January - June Kr 1000.- *

Training fee for July - December Kr 1000.- *

 

* Exercise fee covers training and starting fee on tournaments.

 

If there are more than 1 in the family as a member, the training fee for the others is reduced by 25%. Max total fees for a family is kr 4,000.-.

 

When you are registered, a notice will be sent to your Email Address and please follow the instructions.

 

Payment is made via https://minidrett.nif.no. Follow the details of login and make payment via this. Also, remember to print the membership card and bring that with you at the training.