Styret

Klubbens styre:

Leder: 
Arne Martin Hagen
Tlf: 975 06 343 – Epost: post@stavangerbadminton.no

Nestleder:
Anders Glenne
Tlf: 906 68 748 – Epost: anders.glenne@lyse.net

Styremedlem: 
Ingunn T. Ellingsen
Tlf: 970 92 258 – Epost:
ingunn.t.ellingsen@uis.no

Styremedlem:
Houshang Jabbarzadeh

Tlf: 472 92 905 – Epost: mrhoushang@gmail.com

Styremedlem: 
Nils Henrik Håland

Tlf: 979 80 846 – Epost: nilshh@gmail.com

Styremedlem: 
Kjell Arne Selle
Tlf: 472 52 507 – Epost: kjell.A.Selle@lyse.net

Styremedlem: 
Norunn F. Hagen

Tlf: 915 918 26 – Epost: nfhagen@online.no

 

Varamedlem:
 

Varamedlem: