Styret

Klubbens styre:

Leder: 
Arne Martin Hagen
Tlf: 975 06 343 – Epost: post@stavangerbadminton.no

Nestleder:
Anders Glenne
Tlf: 906 68 748 – Epost: anders.glenne@lyse.net

Styremedlem: 
Ingunn T. Ellingsen
Tlf: 970 92 258 – Epost:
ingunn.t.ellingsen@uis.no

Styremedlem:

Anilkumar Gopalan Unnithan

Tlf: 450 70 620 – Epost: Anilkumar.unni@outlook.com

Styremedlem:

Ashutosh Dubey

Tlf: 454 11 731 – Epost: ashutoshdubey72@gmail.com

Styremedlem: 
Kjell Arne Selle
Tlf: 472 52 507 – Epost: kjell.A.Selle@lyse.net

Styremedlem: 
Norunn F. Hagen

Tlf: 915 918 26 – Epost: nfhagen@online.no

Styremedlem: 
Marcus B. Akre

Tlf: 411 00 005 – Epost: marcus@akre-consulting.no

 

Varamedlem:

Christian Ruby Sommer

Tlf: 450 04 020 – Epost: Chrsommer@hotmail.com