Informasjon om turneringsdeltakelse

Foresatte og aktive utøvere bør gjøre seg kjent www.Badmintonportalen.no.  Denne gir mye god informasjon og er et "must" for aktive spillere.