top of page

 

Her er litt info om ranking

 

Hvordan får jeg rankingpoeng?


Her har vi forsøkt å forklare så enkelt som mulig hvordan rankingpoeng blir beregnet og hva de brukes til.
Spillere som deltar i turneringer får rankingpoeng. Disse poengene benyttes som grunnlag ved seeding i turneringene og ved uttak av spillere til talentgrupper og landslag.
Det ligger tabeller på Badminton.no som viser hvor mange poeng en spiller oppnår i forskjellige turneringer. Det er et par ting som er viktig å merke seg:

Poengene går ut på dato. Oppnådde poeng teller i 12 måneder, deretter blir de strøket.

Total ranking beregnes av de 10 turneringsresultatene der spilleren har oppnådd høyest poengsum.

En spiller kan delta i høyere klasser en den hun hører hjemme i. Da arves poeng ned til den klassen hun tilhører. Eks. U15 spiller deltar i U19, oppnådde poeng registreres da i både U19, U17 og U15.

Ved opprykk til ny klasse får spilleren med seg 50% av oppnådde poeng i den lavere klassen.

U-spillere som deltar i senior lagserie oppnår ikke poeng i U-klassene.

Seeding

Det benyttes to typer av seeding i turneringsspill, styrke- og klubbseeding.

Styrkeseeding baserer seg på oppnådde rankingpoeng. Inntil 8 spillere kan seedes i en klasse, men ikke flere en ¼ av spillerne. De seedede spillerne skal grupperes slik i spilleoppsettet at de møter hverandre senest mulig i turneringen.
Klubbseeding vil si at spillere fra samme klubb i samme klasse skal møte hverandre senest mulig i turneringen.

 

Rankinglister finner du i www.badmintonportalen.no

 

bottom of page