NBF Korona regler (Click here)
 

Oppdatert Stavanger 19.08.2020
 

  • Single, double- og mixspill er nå tillatt

Forus Sportssenter Korona regler (Click here)
 

Oppdatert Stavanger 14.08.2020

Oddbjørn Fiskå har sendt ut smittevernsregler for alle lagene for Stavanger Kommune, men vi har noen regler som avviker:
 

  • Blant annet at garderobene hos oss er kun for passasje og skoskift (ikke dusjing eller skift) og at kiosken er åpen.

Med vennlig hilsen 

Connie H. Meling

Stavanger Kommune Korona regler (Click here)

Oppdatert Stavanger 10.08.2020
 

De viktigste endringene:

  • Punktet med at lagene må vente utenfor anlegget bortfaller. Lagene får dog ansvar for å påse at det ikke blir ansamlinger ved overlappende trening.

  • Klatrevegger og styrkerom åpnes for idrettslag. Her må lagene selv ta ansvar for å rengjøre utstyr og kontaktflater før og etter trening.

  • Anlegg som Stavanger kommune leier tid i åpnes. Dette gjelder Vikinghallen, Forus sportssenter, Hjertelagshallen, Jåttåhallen.

  • I ubemannede anlegg må idrettslagene ta ansvar for å rengjør utstyr og kontaktflater før og etter trening.